om oss | projekt | kalender | kontakt | hem

 

<

 

JAG RUNKAR HELLRE PÅ ETT MINFÄLT

//Staffan Hjalmarsson och Frida Yngströmgör tillsammans med besökarna till lucka 11 en live-utvärdering av
julkalendern: villkoren för utställande i stort, vilka besökarna är ochderas inställning till konst. Staffan intervjuar på gatan och viamobiltelefon tar Frida del av vad som sägs och skriver i realtid ned
utvärderingen på ett blädderblock så att alla ser det uppe i fönstret. Åtta minuter in i utvärderingen kastar någon ett ägg på fönstret ochavlägsnar sig snabbt från platsen. Utvärderingen fortsätter och fördjupas, nu med ytterligare en handling att ta upp till diskussion.

Kontakta gärna fridayngstrom(at)gmail.com eller
staffan.hjalmarsson(at)yahoo.se för att ta del av utvärderingen,
dokumentation och mer information.

>