om oss | projekt | kalender | kontakt | hem

<

bellman larsson lindström nord

En anspelning på hysterin kring Luciakandidatstävlingarna som just avgjorts runt om kring i Göteborg.
I luckan sitter vi fyra som konkurrerande kandidater och låter kronan skickas runt mellan våra hårsvall.
Den som har lyckan att bära kronan måste också le som en äkta lucia. Cia blev kalenderns lucia
- hon hade turen att bära kronan då luckan stängdes.

>