om oss | projekt | kalender | kontakt | hem

 

<

 

 

Fabriken LDKP

"A 1000 Nights (idea tryout 4)"
Anna Ganslandt /Jan Pilgaard

Videoverket A 1000 Nights (idea tryout 4) producerades på beställning av
LDKB utifrån en fri formulering omkring det kreativa uppdraget. Arbetet
färdigställdes för en offentlig visning i december 2008. Utgångspunkten är
Ingenjör Andrées luftballongsfärd mot nordpolen, ett av eftervärlden utdömt
projekt med katastrofala följder. Berättelsen håller sig dock inte inom
ramarna för någon känd historisk utsaga. Istället är det en film om visioner
och om det storslagna i att nära en dröm även om förutsättningana för att
infria den kan te sig både omöjliga och dumdristiga. Berättarjagets historia
bär vittnesbörd om en mänsklig önskan om att bli förstådd och betydelsen av
att ha tilltro till sin egen förmåga. Att övervinna sin rädsla för det
oprövade kan vara det största av allt.

 

 

 

 

>