om oss | projekt | kalender | kontakt | hem

 

<

 

Andreas Nilsson & Bo Melin

Fult collage på overhead-apparat. Ett försök/experiment att göra konst där
slumpen spelar stor roll och där man inte tar några större beslut själv. Vi
lät andra klippa och la sedan ut delarna ganska slumpmässigt.

 

>