om oss | projekt | kalender | kontakt | hem

 

<

 

Lo Larsson

Klädd i julens attribut steg jag fram i rutan till höger om luckan. Ur en meganfon lät jag min tolkning av Viktor Rydbergs
”Tomten” ljuda. Min tolkning skiljer sig på så vis att jag som stammare lägger tyngden vid upprepandet av vissa
konsonanter och  konsonantsammansättningar. ”Tomten” blir således ett långt tidvis stillastående eller rytmiskt stycke.

>