om oss | projekt | kalender | kontakt | hem

 

<

 

 

Staffan Larsson "Återkoppling".

Idén var att skapa en feedbackloop som involverade (bland annat) en publik, en kamera, en dator med videoeffekter, en projektor, två människor, två gitarrer, och två förstärkare. Förändringar i någon av dessa komponenter fortplantar sig till resten av systemet och leder i sin tur till nya förändringar. Ett dynamiskt självreglerande system.

 

 

>